Du vil ha resultater. Det er det vi lever av.


Du er profesjonell innen ditt fagområde. Vi er profesjonelle innen inkasso. La oss ta jobben med å følge opp utestående krav.